Privacy verklaring

Bloemenplukweide Plukjedag, gevestigd in de Kwakkelstraat 108, 9190 te Kemzeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Plukjedag is ingeschreven onder de naam Nele De Bock met ondernemingsnummer BE0684.371.622.

Contactgegevens:

Kwakkelstraat 108
9190 Kemzeke
+32 477 918796

Steven Biesmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Plukjedag, hij is te bereiken via gegevensbescherming@plukjedag.be.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plukjedag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@plukjedag.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plukjedag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u daarmee akkoord bent
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken\
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Plukjedag analyseert met behulp van cookies jouw gedrag op de website en de anonieme gegevens uit het klantenbestand om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Plukjedag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plukjedag) tussen zit. Plukjedag gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en Woocommerce. Deze programma’s worden gebruikt om de website en online shop optimaal te laten functioneren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plukjedag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Plukjedag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Plukjedag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plukjedag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

1. Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Plukjedag gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

2. Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van Google Analytics continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Zie hieronder voor een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Google Analytics; Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn:26 maanden

Google Tag Manager; Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 26 maanden

Facebook Pixel: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn:26 maanden

 

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Naturals heeft daar geen invloed op. Hieronder een overzicht:

 

Google http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

3. Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De artikelen en video’s die op onze website worden bekeken, kunnen door middel van buttons worden gedeeld via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen (zoals Facebook en Twitter), zodat deze u herkennen wanneer u content wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat de ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Plukjedag heeft daar geen invloed op.

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
Google+ http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Twitter https://twitter.com/privacy
Pinterest https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy
YouTube https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

4. Cookies om advertenties te kunnen tonen

Onze website kan advertenties bevatten. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren.

Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door Naturals en ook door derden op onze website geplaatst. De cookies worden gebruikt om bij te houden:

  1. welke advertenties u al heeft gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
  2. hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
  3. hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder

 

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zullen er overigens nog steeds advertenties te zien zijn. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website.

Zie hieronder voor een lijst met de cookies die mediabureaus, advertentienetwerken en/of wij gebruiken in combinatie met advertenties, welke gegevens er worden verzameld en hoe lang ze worden gebruikt. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders.

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de namen en links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Plukjedag heeft daar geen invloed op.

 

Google http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

5. Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze de privacy hebben gewaarborgd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naturals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@plukjedag.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Plukjedag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Plukjedag.be en andere websites

Op Plukjedag.be kunnen een aantal hyperlinks staan die leiden naar websites die door derden worden onderhouden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen van de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plukjedag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij zullen deze cookieverklaring met enige regelmaat aanpassen. Bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in onze website, de door ons gebruikte cookies en de regels rondom cookies. Op deze webpagina kunt u steeds de laatste versie van de cookieverklaring vinden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gegevensbescherming@plukjedag.be